Полезно


Писмени преводи от и на румънски език
Преводачески услуги от и на румънски език

Преводачески услуги от и на румънски език в следните области:

Юридически преводи - от и на румънски език:

 • правна документация - договори за (покупко-продажба, лизинг, предоставяне на услуги, консултации, трудов договор), конвенции, наредби, документи за регистрация на търговско дружество, обществени поръчки, НПО, документи за самоличност и за гражданско състояние;
 • румънско и българско законодателство

Преводи в областта на туризма - от и на румънски език:

 • рекламни туристически представителни брошури;
 • рекламни туристически материали;
 • интернет страници на хотели, курорти, ресторанти и др;
 • рекламни материали на туристически агенции;
 • туристически каталози, брошури, менюта и др.

Икономическа, банкова и финансова документация - от и на румънски език:

 • финансови и одитни доклади;
 • бизнес планове ;
 • финансови проучвания и анализи, маркетингови проучвания и др.
 • брошури, менюта и рекламни материали

Технически преводи - от и на румънски език:

 • технически ръководства;
 • инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване
 • проекти;
 • техническа документация;
 • специализирана техническа документация.

IT преводи / локализация - от и на румънски език:

 • интернет страници (уеб сайтове);
 • IT проекти;
 • софтуеър и апликации/програми.

Медицински преводи - от и на румънски език:

 • медицински документи и епикризи;
 • каталози;

Всеки превод преминава през троен процес на проверка – първа проверка от самия

преводач, втора проверка за граматическа, синтактическа и стилистична

коректност и през трета проверка за техническо съответствие и изпълнение. За

постоянни клиенти агенцията работи с отстъпка при някои от цените. Моля,

обадете се за цена при превод с голям обем.

 

Анкета

Колко често имате нужда от преводи на румънски език?